Metod & Analys

Genom våra samarbeten med flera av Sveriges främsta industribolag

har vi över tid utvecklat våra egna metoder och processer för att förbättra våra kunders informationsarkitektur och digitala landskap. För att kunna möta utmaningar som snabbare tillverkning, kortare ledtider, nya miljö- och lönsamhetskrav inom olika dicipliner som; Sälj, Produktutveckling, Tillverkning, Service och Eftermarknad behöver dessa en gemensam, modulbaserad och begriplig struktur avseende produktinformation.

Men hur ska man göra och var man ska börja?

På FiloProcess har vi utvecklat en metod där vi identifierar vad vi kallar ”Konsumptionsområden”, för att förbereda en organisation och/eller diciplin på att skapa tillgänglig, spårbar, maskinläsbar och tillförlitlig Produktinformation. Vi är övertygade om att starten på en transformation är att steg för steg skapa kontroll över hanteringen av Produktinformation genom hela värdekedjan. Det kräver att man ställer om från ett produktions, till konsumptionsbaserat fokus när det gäller produktinformation.

En framgångsfaktor för att säkerställa att Produktinformationen kommer att tillföra ett värde för organisationen är att identifierade Konsumptionsområden supporterar ett bolags övergripande strategiska fokus.

Oavsett om det finns ett specifikt problem eller utvecklingsområde, inom en viss diciplin eller organisation, så börjar vi alltid med att kartlägga det nuvarande informationsflödet. Det gör att du som kund kan välja att börja med att endast investera i det första av tre steg (Nuläge, Analys och Lösning) av en helhetslösning -som fortfarande tillför ett värde för er.

 

Strategi & Definition

Läs mer

Metod & Analys

Läs mer

Implementering

Läs mer

Konsultation

Läs mer