Nya EU-bestämmelser för rapportering av produkter som innehåller miljöfarliga ämnen.

Från och med den 5 Januari 2021 är alla företag som tillverkar, importerar och distribuerar produkter inom EU/EES som innehåller miljöfarligt klassade ämnen, skyldiga att rapportera dessa till en ny europeisk databas som kallas SCIP: Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

FiloProcess har mångårig erfarenhet av produktinformationshantering och har därför tagit fram ett enkelt erbjudande där vi hjälper företag att förstå, kartlägga och lösa en informationsstruktur som möter de nya rapporteringskraven på ett långsiktigt sätt.

 

Den nya regeln kommer från EU-kommissionen och lyder under Waste Framework Directive (WFD), Artikel 9(1). Det är European Chemicals Agency (ECHA) som har fått i uppdrag att upprätta- och ansvara för databasen. Aktörer som placerar en vara inom EU/EES som innehåller Substances of Very High Concern (SVHC) som finns på REACH Kandidatlista med en koncentration över 0,1 viktprocent, är från och med 1 augusti skyldiga enligt svensk lag att rapportera dessa till SCIP. Återförsäljare samt leverantörer utanför EU omfattas inte av direktivet, däremot uppmuntras de att bidra efter bästa förmåga.

Bestämmelsen om rapportering av produkter till SCIP-databasen är en förlängning av REACH Artikel 33 -som reglerar skyldigheter för aktörer inom EU att kommunicera information om produkter och artiklar med SVHC. Samma information måste nu enligt svensk lag även rapporteras till SCIP-databasen.

Regeln 0,1 viktprocent gäller för en artikels vikt, inte en produkts totala vikt (sk komplext objektet) som en artikel ingår i. Ett exempel skulle kunna vara en borrmaskin (komplext objekt) som innehåller en skruv (artikel) som i sin tur innehåller ett SVHC. Då ska dels leverantören av skruven rapportera skruven, men även tillverkaren av borrmaskinen ska rapportera denna, eftersom att den innehåller en skruv med SVHC. Tillverkaren av borrmaskinen kan välja att referera till den redan rapporterade informationen om skruven.

Syftet med SCIP är att förebygga negativa effekter på miljön och människors hälsa genom att reducera mängden- och ersätta miljöfarligt avfall. Man vill också skapa bättre förutsättningar för avfallshantering för att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Det gör man nu genom att säkra tillgänglig information om miljöfarliga ämnen i produkter- och material i hela livscykel, inklusive avfallsledet. SCIP-databasen kommer även att vara tillgänglig för konsumenter. Bla har man tagit fram en app (Kemikalieappen) där vem som helst kan begära information om produkter genom att endast scanna produkters EAN-koder.

Vi på FiloProcess har förstått att det här är en stor utmaning för många aktörer inom leverantörskedjan. Hur man ska förhålla sig till detta, hitta information, vad det innebär i praktiken och var man ska börja. Det här är inte en engångsföreteelse utan aktiviteter som ska upprätthållas över tid, och därför både påverkar- och behöver integreras i det befintliga informationsflödet och ett bolags processer. Vi har mångårig erfarenhet av produktinformationshantering, kartläggning och analys av processer och flöden, vilket ger oss kunskapen att hjälpa våra kunder med SCIP.

Vi ger en kostnadsfri 30-minuters introduktion som sker online, med hänsyn till covid-19. Om behov av vår hjälp finns startar vi ett projekt som genomförs i tre faser: Analys, Lösning och Implementation.

För mer information kontakta FiloProcess VD, Bengt Sareyko

+46 70 779 47 85  I  bengt.sareyko@filoprocess.se  I  Kontakt