Genom ökad förståelse för Produktinformation skapar vi förutsättningar för affärsutveckling.

FiloProcess har mer än 25 års erfarenhet genom samarbeten med flera av Sveriges ledande industribolag avseende hantering av produktinformation. Vår främsta spetskompetens är Product Lifecycle Management (PLM), teknologi och processer som berör produktinformation.

Vi ser idag att det här är ett område under stor förändring som kan härledas till det som kallas den 4e Industriella Revolutionen, Industry 4.0. Exempel på betydande drivkrafter inom produktinformationsområdet är ökad produktkomplexitet, ny teknologi och högre grad av kundanspassning. Dessa faktorer tillsammans med krav på kortare ledtider, snabbare tillverkning och högre lönsamhet driver utvecklingen inom området. Vi ser allt fler bolag som fundamentalt förändrar sina affärsmodeller. PLM och effektivisering av hanteringen av produktinformation blir mer relevant än någonsin.

Tillgänglig, spårbar, tillförlitlig och maskinläsbar produktinformation är en grundförutsättning för att lyckas med affärsutveckling idag. Men hur gör man?

FiloProcess erbjuder tjänster inom fyra områden som alla på olika sätt bidrar till ökad förståelse för hur produktinformation bidrar till affärsutveckling, vad som krävs och hur man går tillväga.

Vi utför strategiska analyser, rekommendationer och implementationer på medelstora- och stora bolag. Hur vi gör det kan du läsa mer om under Strategi & Definition.

Vi har också metoder för att lösa givna problem, starta piloter samt effektivisera och utveckla specifika områden. Läs mer om det under Metod & Analys.

Vi erbjuder kunskap och metoder för att skapa rätt förutsättningar att utveckla datadrivna affärsmodeller och organisationer. Läs mer under Implementation.

Vi tillhandahåller också kunskap och resurser i form av konsultuthyrning. Lär känna våra konsulter och få information om våra kunskapsområden under Management Consulting.

Strategi & Definition

Läs mer

Metod & Analys

Läs mer

Implementering

Läs mer

Konsultation

Läs mer